Menu Close

กิจกรรมรับน้องปี 1 เข้าสู่บ้านสี วันที่ 5 สิงหาคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมรับน้องเข้าสู่บ้านสี โดยจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลและกีฬาพื้นบ้าน ฮาเฮ รอบคัดเลือกจัดในวันที่ 2 และ -3 สิงหาคม 2562 และจัดชิงชนะเลิศในวันที่ 5 สิงหาคม ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม บรรยากาศเ๖ิมไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม

Posted in กิจกรรมคณะ