Menu Close

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาปี 1 คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และการมุทิตาจิตแก่อาจารย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๓-๔ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม

Posted in กิจกรรมคณะ