Menu Close

ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “Think Global, Work Local.”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.สยาม ซึ่งเป็น ม. เอกชนแห่งเดียวที่ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 7 และได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “Think Global, Work Local.” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยสยาม
#พยาบาลเข้มแข็ง#SustainableUniversity#สโมสรนักศึกษา#ศูนย์ยั่งยืนมหาวิทยาลัยสยาม

Posted in กิจกรรม-โครงการดีเด่น