Menu Close

June 2020

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 25 มิถุนายน 2563 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

KM วิชาการ: การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนออนไลน์

บทสรุปผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 และคณะกรรมการการได้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาจัดการความรู้ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างไร   ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในคณะฯทุกคน คลิกอ่านบทสรุปและน่าสนใจต่อได้ที่นี่ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2563

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที เราจะพบกันผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยแบ่งเป็นคณะ 🎉🎉ขั้นตอนการเข้าร่วมตามคลิปนี้ครับ 1. Download application/program…

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ใส่ใจสุขภาพของคุณห่างไกล Covid19 ด้วย Mask ที่มีคุณภาพ

“ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร​ คณะฯ​ จึงจัดทำ​ mask ผ้าสีม่วงสดใส ให้อาจารย์และนักศึกษาในราคาประหยัด​ ผู้สนใจสั่งซื้อได้ มีจำนวนจำกัด” ราคาต่อชิ้น ๕๐ บาท สามารถถอดซักและกลับมาใช้ใหม่ ได้หลายๆๆๆครั้ง (สุดคุ้ม) Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin