Menu Close

กิจกรรมคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสาน “ ประเพณีลอยกระทง” อย่างถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมไทย

ประเพณี ลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ มักจัดขึ้นในช่วงโอกาส  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ในช่วงนํ้าหลาก มีความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่า น้ำ คือแม่คงคา เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เกิดความอุดมณ์สมบูรณ์และให้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้อาบ ใช้กิน ใช้ดื่ม และนำไปใช้หล่อเลี้ยงพืชพันธ์ต่างๆให้เจริญเติบโตงอกงาม ทำให้น้ำกลายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในการดำรงชีวิต ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณแก่เรา ดังนั้น การแสดงออกถึงความสำนึกบุญคุณ การขอขมาลาโทษ และการกล่าวขอบคุณต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง จึงก่อให้เกิดประเพณีการลอยกระทงนี้ขึ้นมานับแต่ในอดีตและสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจึงจัดโครงการร่วมสืบสาน “ ประเพณีลอยกระทง” อย่างถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมไทย ณ หออบอุ่น 11 พฤศจิกายน 2562 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท และตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ธรรมศึกษาถือเป็นวิธีการที่ชาวพุทธ สามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูงขึ้นไป จากคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ขยายการศึกษาไปสู่พุทธศาสนิกชน และเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความเข้าใจธรรมะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาชั้นสูง และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมการสอบและได้รับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น โท…

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 เพื่อจัดหาทุนสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒ และได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จัดทีมเข้าร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล พบปะพี่น้องและผองเพื่อน ย้อนคืนวันที่เคยสนุกมาด้วยกันรวมทั้งทีมผู้ปกครองที่มีส่วนเข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพ เมื่อ  2 พ.ย. 62 ณ สนาม Blu–O Rhythm &…

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ปี 2562

มหาวิทยาลัยสยามได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติ อุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คณะพยาบาลศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์วนประเวศน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นำโดยท่านคณบดีคณะพยาบาศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง Hall of Frame มหาวิทยาลัยสยาม…

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม

คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ ” การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาลเสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี “ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย โดยได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล…

ทำบูญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

u0e17u0e33u0e1au0e39u0e0du0e43u0e2au0e48u0e1au0e32u0e15u0e23 u0e40u0e1eu0e37u0e48u0e2du0e16u0e27u0e32u0e22u0e40u0e1bu0e47u0e19u0e1eu0e23u0e30u0e23u0e32u0e0au0e01u0e38u0e28u0e25u0e41u0e14u0e48u0e43u0e19u0e2bu0e25u0e27u0e07u0e23u0e31u0e0au0e01u0e32u0e25u0e17u0e35u0e48 9 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ร่วมเครือข่ายจัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมเครือข่ายสุขภาพประกอบด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และโรงพยาบาลธนบุรี 1 ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป…

คณะพยาบาลศาสตร์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ”วันมหิดล”

วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรี 1 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน…

Nursing“Communication with HEART”

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันภูมิ จัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ “Communication with HEART” โดยวิทยากร อ.ธนประเสริฐ สมิทธิเนตย์ (โค้ชโทนี่) และ อ.สุชาติ แสงทองสวัสดิ์ (โค้ชโจ) เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และ Active Learning ให้กับอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม…