Menu Close

กิจกรรมคณะ

ถ่ายทำสารคดีสอนตร.จร.โครงการพระราชดำริช่วยคลอดฉุกเฉิน

ถ่ายทำสารคดี สอน ตร.จร.โครงการพระราชดำริ ช่วยคลอดฉุกเฉินนักข่าวฮ่องกงเห็นข่าว จร.ทำคลอดในรถบนถนน จึงไปสัมภาษณ์ว่าเหตุใดจึงทำคลอดได้ จร.บอกว่าได้รับการอบรมมา ครั้งล่าสุด อบรมที่คณะพยาบาลฯ มหาวิทยาลัยสยาม นักข่าวฮ่องกงจึงขอมาถ่ายทำสารคดีตอนที่เราสอน ตร.จร.โครงการฯ ทำคลอดเพื่อไปเผยแพร่ฮ่องกงเมื่อต้นเดือนกันยายน ปี 59 ระหว่างจัดอบรม จร.โครงการฯ ผู้สื่อข่าวจากเยอรมันก็มาถ่ายทำไปเผยแพร่ที่เยอรมันเช่นกัน ในโครงการอบรมช่วยคลอดมีมานานแล้ว สมเด็จย่าฯ ทรงให้กรมอนามัยจัดอบรม…

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ (Freshy day) จัดโดยสโมสรนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม และได้รับรางวัลการประกวดดังนี้1. ประกวดดาว-เดือน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รางวัล popular vote ทั้งดาวและเดือน 2. รางวัลตกแต่งสแตนด์เชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์3. รางวัลกองเชียร์…

ศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชการพยาบาล

ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning การบริหารจัดการเอกสารและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ผลงาน จากสภาการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่ FAM Nurse จนได้รับการยอมรับในระดับประเทศ กับรางวัลชนะเลิศการประกวด ผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ในประเภทการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “รากฐานจริยธรรม สู่การบริการสาธารณสุขในชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนักศึกษาที่มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” นำเสนอโดยอาจารย์สุนันทา บุญรักษาและผศ.วารุณี เพไร และรางวัลรองชนะเลิศ…

เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง 26-30 สิงหาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาล ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 19-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น และการบรรยายเรื่องบทบาทและจริยธรรมครูพยาบาล โดยวิทยากร รศ.ดร.ประนอม รอดคำดี จากคณะพยาบาลศาสตร์…

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าโครงการ The Leaders ณ พัน.ร.รร.จปร.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าฝึกโครงการ The Learders เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะของความเป็นผู้นำและระเบียบวินัยอย่างเข้มข้น เมื่อ วันที่ ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พัน.ร.รร.จปร. จังหวัดนครนายก Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share…

พิธีรำลึกครบรอบ ๔๑ ปี อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมงานพิธีรำลึกครบรอบ ๔๑ ปี อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่านในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐาน การก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ รับศีล/รับพร พร้อมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๙ รูป จากนั้นจะเป็นพิธีกล่าวสดุดีโดยผู้แทนของ ๓ สถาบัน พิธีวางพวงมาลาและพวงมาลัยอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีทายาทของผู้ก่อตั้ง…