Menu Close

ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (รอบรับตรง ) รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2563 ????? ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มีนาคม 2563 ?ดูรายละเอียดและวิธีการรับสมัคร คลิกที่นี่ ?สมัครออนไลน์ ได้โดยคลิกที่นี่ หรือเดินทางมาสมัครโดยตรงที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาฯ…

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปดังนี้๑. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก        ๒. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ประกาศ ณ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

งานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และผุ้ปกครอง เนื่องในงานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๒๓ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share…