Menu Close

ข่าวประกาศ

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ใส่ใจสุขภาพของคุณห่างไกล Covid19 ด้วย Mask ที่มีคุณภาพ

“ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร​ คณะฯ​ จึงจัดทำ​ mask ผ้าสีม่วงสดใส ให้อาจารย์และนักศึกษาในราคาประหยัด​ ผู้สนใจสั่งซื้อได้ มีจำนวนจำกัด” ราคาต่อชิ้น ๕๐ บาท สามารถถอดซักและกลับมาใช้ใหม่ ได้หลายๆๆๆครั้ง (สุดคุ้ม) Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปดังนี้๑. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก        ๒. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ประกาศ ณ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

งานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และผุ้ปกครอง เนื่องในงานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๒๓ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share…