Menu Close

ข่าวประกาศ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบรับตรงตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2563เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับอาจารย์พยาบาล ระดับปริญญาโทหลายตำแหน่งรับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ผลงานเด่นที่สำคัญ           1. ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับหน่วยวารสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562 2....

“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2562 ดร.วราภรณ์ คำรศ

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓”และถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป ณ อาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมเครื่องกล...

ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ HAPPY ANNVERSARY 2563 รื่นเริง ปีใหม่ ผู้สูงวัยสุขใจ HAPPY NEW...

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการHAPPY ANNVERSARY 2563 รื่นเริง ปีใหม่ ผู้สูงวัยสุขใจ HAPPY NEW YEAR 2020 ณ บ้านบางแค 24 ธันวาคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนายสันติพงศ์ แก้วนรา  ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัลจาก BANGKOK HOSPITAL...

แสดงความยินดีกับนายสันติพงศ์ แก้วนรา ศิษย์เก่า 20 ธันวาคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภัสรา  พุ่มไสว  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563...

แสดงความยินดีกับนางสาวอภัสรา พุ่มไสว 17 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์ จำนวน ๙...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รักษ์น้ำลำประโดง” ซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านน้ำมาปฏิบัติ เพื่อร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม...

รักษ์น้ำลำประโดง โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 พ.ย. 62