Menu Close

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

ข่าวประกาศ

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🕯 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ในงานพิธีรับหมวกและเข็มเครื่องหมาย ณ อาคาร12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม...

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย “ก้าวแรกที่สำคัญสู่วิชาชีพพยาบาล”

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม...

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 6 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus...

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 25 มิถุนายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

บทสรุปผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 และคณะกรรมการการได้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาจัดการความรู้ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างไร   ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในคณะฯทุกคน...

KM วิชาการ: การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปี 2538 พร้อมได้รับการประเมินและการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินการรับรองสถาบัน ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563